Avaleht
Korvis: 0 tk.
Summa: 0.00 €
Kool
Suurenda
€6.00
tk.

TEA JA TOIMETA nr. 45

MÄNGULISI TEGEVUSI ERIVAJADUSTEGA LASTE


ARENGU TOETAMISEKS
Autor(id): koostaja: Lii Lilleoja
Toimetanud: Nele Otto-Luts
Ilmumisaasta: 2019
Köide: PK
Lehekülgi: 40 lk.
Kaal: 160 gr.
Formaat: A4
ISBN: 2228-3048
Lisamisaeg: 07.02.2019.a.
Kas teate, et enne liitmist ja lahutamist peaks laps mõistma suuruste, hulkade, arvude, värvuste ja ruumisuhete
mõisteid? Kas teate, et enne tähtedest sõnade kokku lugemist peaks lapsel arendama nägemis- ja kuulmistaju,
suuna- ja ruumitaju, töömälu? Kas teate, et lapse koolivalmiduse kujundamiseks võiks töölehtede täitmise
asemel läbi viia lõimitud tegevusi? Kas teate, et käitumisraskuste ületamiseks võiks kasutada oskuste õppe
meetodit?
Käesoleva kogumiku eesmärk ongi pakkuda nii erivajadustega laste õpetajatele kui ka nende vanematele mõtteid
ja soovitusi, kuidas laste arengut mänguliselt toetada. Kogumikus on paljude mängude kirjeldusi, mida
saab koos lastega nii kodus kui ka lasteaias mängida. Mänge on nii kõne- kui ka matemaatiliste oskuste arendamiseks.
Sotsiaalsete oskuste arendamiseks on tutvustatud oskuste õppe meetodit, mis pakub toredaid mängulisi
võtteid käitumisprobleemide ületamiseks. See meetod, mis põhineb positiivsel viisil uute oskuste õppimisel,
on suurepärane vahend lasteaia ja kodu koostöö arendamiseks.
Kogumik kannab sõnumit mängude ülisuurest arendavast potentsiaalist. Mängud võimaldavad arendada lastel
eri oskusi ja võimeid − mängides arenevad lapse tajud ja tähelepanu, kõne, mõtlemine ja suhtlemisoskus. Põnevaid
ja arengutasemele vastavaid mänge mängides tõuseb laste motivatsioon. Koos kaaslastega mängides
arenevad sotsiaalsed oskused.
Artiklite autorid on praktiseerivad eripedagoogid ja logopeedid. Enamik neist omab suurt töökogemust erivajadustega
lastega ning on oma töös kogenud, kui väärtuslik õppevahend on mäng.
Kogumikus käsitletud põhimõtted ja mängud sobivad kindlasti ka erinevas vanuses eakohase arenguga lastele,
seega võiks antud kogumik olla heaks abimaterjaliks kõikidele õpetajatele ja lapsevanematele.
FaceBook
2003-2021 © Atlex OÜ - Kivi 23, 51009 Tartu - tel. +372 734 9099 - faks: +372 734 8915 - e-post: atlex@atlex.ee
Kirjastus Atlex on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kirjastuste Liidu liige.
ek_logo ekl_logo